คำอธิบาย

"เป็นเพื่อนสนิทก็ต้องให้คำปรึกษาในทางที่ดีกับเพื่อน
ทั้งๆที่ในใจไม่อยากให้ไปกับเขาคนนั้นเลย"

Key : E Major
Time Signature : 4/4
Tempo : 70bpm

สิ่งที่จะได้รับ
- เนื้อเพลง
- ไฟล์เพลงเต็ม พร้อมร้องไกด์ .wave
- ไฟล์ Backing Track .wave
- ไฟล์ Multitrack (ติดต่อ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Contact : https://www.facebook.com/palmitiwat
Instagram : palmitiwat
Call : 0642307659 ( ปาล์ม )

วางขายวันที่

14/06/2022

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Rock