คำอธิบาย

Time Signature : 4/4
Tempo : 100bpm
Sample Rate : 24bit/48.00kHz
Hip Hop Old School

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wave
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wave ( ติดต่อ )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Contact : https://www.facebook.com/palmitiwat
Instagram : palmitiwat
Call : 0642307659 ( ปาล์ม )

วางขายวันที่

14/06/2022

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop, Jazz, Pop, Rb Soul, Indy