คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับเมื่อซื้อเพลงนี้
*Mr.one - I know Vocal T.73 ( G ).mp3
*Mr.one - I know T.73 ( G ).wav
*Mr.one - I know BKT T.73 ( G ).wav
สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปแต่งคำร้อง และเข้าห้องบันทึกเสียงได้เลยทันที

วางขายวันที่

03/12/2019

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rock

tags