คำอธิบาย

Key : B Major
Time Signature : 4/4
Tempo : 115bpm

สิ่งที่จะได้รับ
- เนื้อเพลงและคอร์ดเพลง
- ไฟล์เพลงเต็ม .wave
- ไฟล์ Backing Track .wave
- ไฟล์ Multitrack .wave ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

Contact : https://www.facebook.com/palmitiwat
Instagram : palmitiwat
Call : 0642307659 ( ปาล์ม )

วางขายวันที่

21/06/2022

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop

tags