คำอธิบาย

Key : A Major
Time Signature : 4/4
Tempo : 80bpm

สิ่งที่จะได้รับ
- เนื้อเพลง
- Multitrack .wave
- ไฟล์เพลงเต็ม พร้อมร้องไกด์ .wave / mp3
- ไฟล์ Backing Track .wave / mp3

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Contact : https://www.facebook.com/palmitiwat
Instagram : palmitiwat
Call : 0642307659 ( ปาล์ม )

วางขายวันที่

18/06/2022

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul

tags