คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
- เนื้อเพลงและคอร์ดเพลง
- ไฟล์เพลงเต็ม .wave
- ไฟล์ Backing Track .wave
- ไฟล์ Multitrack .wave ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

Contact : https://www.facebook.com/palmitiwat
Call : 0642307659

วางขายวันที่

24/12/2020

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Rock