คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับเมื่อซื้อเพลงนี้
ฝาก Demo Tempo 80 01.mp3
ฝาก BKT Demo Tempo 80 01.Wav
ฝาก Vocal Demo Tempo 80 01.Wav
ฝาก Lyrics.jpg
ติดต่อขอไฟล์แยกแทร็ก Tel:0988867638/FB:Sittichai Krodkruea
ห้องบันทึกเสียง Banana Sound Studio Tel:094 959 6256

วางขายวันที่

13/02/2021

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Electronic, Pop, Rb Soul

tags