คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
* เนื้อเพลงและคอร์ดเพลง.PDF
* ไปได้เลย [Be my Guest].wav
* Backing Track ไปได้เลย [Be my Guest].wav
* ไฟล์ Backing Track .Mid เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข

วางขายวันที่

08/05/2021

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop