คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับเมื่อซื้อเพลงนี้
*ไปรักกันให้ไกลๆ - [Ver.Melody_Music].wav
*ไปรักกันให้ไกลๆ - [Ver.Music].wav
*ไปรักกันให้ไกลๆ - mp3.mp3
สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปแต่งคำร้อง และเข้าห้องบันทึกเสียงได้เลยทันที

วางขายวันที่

03/12/2019

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop

tags