คำอธิบาย

"คิดลึกไปและ" Kota The Friend x Mac Miller Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ
✨ Instagram: @shineboyzzzzzz
🐳 Facebook : https://www.facebook.com/prodshineboys

𝙣𝙤 𝙨𝙖𝙢𝙥𝙡𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙
Bpm 65
Key F Major

intro 0:00
verse 0:14
hook 0:44
verse 1:13
hook 1:43
hook 2:12
outro 2:42

วางขายวันที่

31/05/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop, Rb Soul, Indy