คำอธิบาย

"ชิลจัด" Chill Acoustic Pop Guitar x Trap

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

🦄 Key : Bb Major
🎉 Tempo : 149 BPM

intro 0:00
verse 0:12
pre 0:38
hook 0:51
intru 1:17
verse 1:23
pre 1:49
hook 2:02
outro 2:53

วางขายวันที่

01/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Folk, Hiphop, Pop