คำอธิบาย

"You are" R&B Slow Jam Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อสอบถาม/จ้างงาน
🌹https://www.facebook.com/prodshineboys
🐼Instragram : @shineboyzzzzzz
👽อ่านรีวิวผลงาน https://bit.ly/32uwOeu

🦄 Key : F# Major
🎉 Tempo : 80 BPM

intro 0:00
verse 0:24
hook 1:12
intru 1:36
verse 1:48
hookx2 2:36
outro 3:24

วางขายวันที่

16/06/2024

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop, Pop, Rb Soul