คำอธิบาย

"เงียบ" Daniel Caesar, Indie, R&B Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อสอบถาม/จ้างงาน
🌹https://www.facebook.com/prodshineboys
🐼Instragram : @shineboyzzzzzz
👽อ่านรีวิวผลงาน https://bit.ly/32uwOeu

🦄 Key : A Major
🎉 Tempo : 140 BPM

intro 0:00
verse 0:20
hook 1:01
intru 1:42
verse 2:03
hook 2:44
outro 3:25

วางขายวันที่

31/05/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul, Indy

tags