คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav (ติดต่อ)

ติดต่อ,สอบถาม :
Facebook : https://www.facebook.com/prodshineboys
Instagram: @shineboyzzzzzz

🦄 Key : G Major
🎉 Tempo : 89 BPM
⌚Time Signature : 4/4

Intro 0:00
Verse 0:26
Hook 1:10
Verse 1:53
Hook 2:36
Outro 3:19

วางขายวันที่

03/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rock, Indy

tags