คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อสอบถาม/จ้างงาน
🌹https://www.facebook.com/prodshineboys
🐼Instragram : @shineboyzzzzzz
👽อ่านรีวิวผลงาน https://bit.ly/32uwOeu

🦄 Key : C Major
🎉 Tempo : 66 BPM
⌚Time Signature : 6/8

Intro 0:00
Hook 0:14
Verse 0:43
Pre 1:12
Hook 1:27
Verse 1:56
Pre 2:25
Hook 2:40
Outro 3:09

วางขายวันที่

14/05/2024

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul

tags