คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav

🦄 Key : F Major
🎉 Tempo : 78 BPM
⌚Time Signature : 4/4

✨ เมื่อใช้บีทโปรดให้เครดิต ( Prod. Shineboys )

วางขายวันที่

02/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop, Jazz

tags