คำอธิบาย

"นอนได้แล้ว" R&B x Pop Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ,สอบถาม :
Facebook : https://www.facebook.com/prodshineboys
Instagram: @shineboyzzzzzz

𝙣𝙤 𝙨𝙖𝙢𝙥𝙡𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙
BPM: 70
Key: Eb Major

Timestamp (no need to follow)
intro 0:00
hook 0:13
verse 0:41
hook 1:36
verse 2:03
hook 2:58
hook 3:25
outro 3:53

วางขายวันที่

16/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul

tags