คำอธิบาย

City Pop 80s Type Beat - นอนสบายเชียว

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ,สอบถาม :
Facebook : https://www.facebook.com/prodshineboys
Instagram: @shineboyzzzzzz

𝙣𝙤 𝙨𝙖𝙢𝙥𝙡𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙
Key E Major
Bpm 90

intro 0:00
verse 0:24
hook 0:56
intru 1:17
verse 1:38
hook 2:10
intru 2:32

วางขายวันที่

14/08/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Electronic, Jazz, Pop, Rb Soul, Indy