คำอธิบาย

-3/4 165 bpm
-Key Eb major
-สามารถใส่เนื้อเพลงได้
Intro 0.00 - 0.18
Verse 0.18 - 0.35
pre 0.35 - 0.53
hook 0.53 - 1.28
intru 1.28 - 1.45
verse 1.45 - 2.03
pre 2.03 - 2.20
Hook 2.20 -
สิ่งที่จะได้หลังซื้อ
-ไฟล์ตัวเพลงทั้ง Mp3 และ Wav

วางขายวันที่

08/12/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Jazz, Pop, Indy