คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับเมื่อซื้อเพลงนี้
*Ton Hip hop 003 fullmix.mp3
*Tracking Apg.wav
*Tracking Bass.wav
*Tracking BKT.wav
*Tracking Drums.wav
*Tracking FX.wav
*Tracking Guitar.wav
*Tracking pad.wav
*Tracking Synth.wav
*Tracking Vocal.wav
สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปแต่งคำร้อง และเข้าห้องบันทึกเสียงได้เลยทันที

วางขายวันที่

17/12/2019

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop