คำอธิบาย

"คิดถึงมากขึ้นตลอด" R&B x Pop x 80s Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

𝙣𝙤 𝙨𝙖𝙢𝙥𝙡𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙
BPM: 62
Key: F Major

intro 0:00
hook 0:21
verse 0:43
hook 1:27
verse 1:49
hook 2:32
hook 2:54
outro 3:16

วางขายวันที่

12/04/2024

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul