คำอธิบาย

"ถามทำไม" Dramatic R&B x Pop x 90s Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

𝙣𝙤 𝙨𝙖𝙢𝙥𝙡𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙
BPM: 64
Key: A Major

intro 0:00
verse 0:15
hook 1:15
solo 1:45
verse 2:00
hook 3:00

วางขายวันที่

02/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul