คำอธิบาย

"พบกันในวันที่คิดถึง" Lo-fi Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ
✨ Instagram: @shineboyzzzzzz
🐳 Facebook : https://www.facebook.com/prodshineboys

🐳 Key : G# Major
🎉 Tempo : 82 BPM

intro 0:00
verse 0:11
hook 0:46
verse 1:21
hook 1:57
outro 2:20

วางขายวันที่

12/10/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop, Pop, Rb Soul

tags