คำอธิบาย

"เก็บตัว" R&B Pop Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

Bpm 76
Key G# major

intro 0:00
Verse 0:12
Pre 0:37
Chorus 0:50
Verse 1:15
Pre 1:41
Chorus 1:53
Chorus 2:18
Outro 2:44

วางขายวันที่

01/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul

tags