คำอธิบาย

"FEEL FOR EACH OTHER" R&B Soul X Smooth R&B Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

🦄 Key : Bb Major
🎉 Tempo : 77 BPM

intro 0:00
verse 0:24
hook 1:02
intru 1:27
verse 1:39
hook 2:17
hook 2:42
outro 3:07

วางขายวันที่

14/06/2024

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Rb Soul

tags