คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav

ติดต่อ
✨ Instagram: @shineboyzzzzzz
🐳 Facebook : https://www.facebook.com/prodshineboys

🦄 Key : A Major
🎉 Tempo : 90 BPM
⌚Time Signature : 4/4

Intro 0:00
Hook 0:10
Verse 0:32
Hook 1:14
Verse 1:36
Hook 2:18
Hook 2:40
Outro 3:01

วางขายวันที่

21/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul, Indy

tags