คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav

🦄 Key : C Major
🎉 Tempo : 95 BPM
⌚Time Signature : 4/4

Intro 0:00
Hook 0:10
Solo 0:30
Verse 0:40
Pre 1:00
Hook 1:10
Solo 1:30
Verse 1:41
Pre 2:01
Hook 2:11
Hook 2:31
Outro 2:51

วางขายวันที่

05/07/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop, Pop, Rb Soul

tags