คำอธิบาย

"อยากกอดเธอสักครั้ง" 80s x Synth Pop Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ
✨ Instagram: @shineboyzzzzzz
🐳 Facebook : https://www.facebook.com/prodshineboys

🐳 Key : E Major
🎉 Tempo : 105 BPM

intro 0:00
verse 0:18
hook 0:54
solo 1:13
verse 1:31
hook 2:08
solo 2:26
hook 2:44
outro 3:02

วางขายวันที่

08/10/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Electronic, Pop, Rb Soul, Indy