คำอธิบาย

"ฝนเริ่มมา" R&B 80s 90s Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ
✨ Instagram: @shineboyzzzzzz
🐳 Facebook : https://www.facebook.com/prodshineboys

🐳 Key : Eb Major
🎉 Tempo : 67 BPM

intro 0:00
verse 0:16
hook 0:59
verse 1:31
hook 2:14
end 2:42

วางขายวันที่

22/07/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul

tags