คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
* เนื้อเพลงและคอร์ดเพลง.PDF
* Love Test.wav
* Backing Track Love Test.wav
* ไฟล์ Backing Track .Mid เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข

วางขายวันที่

02/08/2022

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Jazz, Pop