คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับเมื่อซื้อเพลงนี้
*Kimiwa Backing Track
*Kimiwa Bass
*Kimiwa Drums 75 BPM
*Kimiwa Full Demo
*Kimiwa GT
*Kimiwa Melody
*Kimiwa Piano
*Kimiwa Strings
*Kimiwa Synth
สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปแต่งคำร้อง และเข้าห้องบันทึกเสียงได้เลยทันที

วางขายวันที่

17/12/2019

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop

tags