คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับเมื่อซื้อเพลงนี้
*ไฟล์ Backing Track
*ไฟล์ ร้องไกด์
สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปแต่งคำร้อง และเข้าห้องบันทึกเสียงได้เลยทันที

วางขายวันที่

21/12/2019

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rock