คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับเมื่อซื้อเพลงนี้
*Light Bass
*Light Chorus
*Light Drums
*Light Full Demo 100 bpm
*Light GT
*Light Guide
*Light Rhodes
*Light Strings
สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปแต่งคำร้อง และเข้าห้องบันทึกเสียงได้เลยทันที

วางขายวันที่

21/12/2019

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop

tags