คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับเมื่อซื้อเพลงนี้
*Sunshine Bass
*Sunshine Brass
*Sunshine Chorus
*Sunshine Demo Full 100BPM
*Sunshine Drums
*Sunshine GT
*Sunshine Keyboard
*Sunshine Melody
*Sunshine Wurli
สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปแต่งคำร้อง และเข้าห้องบันทึกเสียงได้เลยทันที

วางขายวันที่

21/12/2019

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Indy

tags