คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Backing Track .wave
- ไฟล์ Multitrack ( สำหรับการทำ Mixing & Mastering )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Contact : https://www.facebook.com/palmitiwat
Instagram : palmitiwat
Call : 0642307659 ( ปาล์ม )

วางขายวันที่

06/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Dance, Hiphop, Jazz, Latin, Pop, Rb Soul, Funk