คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับเมื่อซื้อเพลงนี้
*TASTE Bass
*TASTE Chorus
*TASTE Drums
*TASTE Full Demo 140 bpm
*TASTE GT
*TASTE KeyBoard
*TASTE Melody
สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปแต่งคำร้อง และเข้าห้องบันทึกเสียงได้เลยทันที

วางขายวันที่

21/12/2019

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Indy

tags