คำอธิบาย

เป็นดนตรีบรรเลงแนว epic orchestral สามารถนำไปประกอบคลิป สารคดี movie เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2
สามารถนำดนตรีนี้ไป mix mastering ดัดแปลงต่อยอดไอเดียต่างๆได้ครับ
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
japanese army demo.wav
percustion.wav
shakuhachi.wav
string.wav
taiko drum.wav

วางขายวันที่

25/08/2022

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Electronic, Folk