คำอธิบาย

"She So Lovely" Lo-fi x R&B Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

Key E major
Bpm 76

intro 0:00
verse 0:15
chorus 0:53
intru 1:18
verse 1:31
chorus 2:09
chorus 2:34
outro 3:00

วางขายวันที่

06/04/2024

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop, Rb Soul

tags