คำอธิบาย

🦄 Key : D Major
🎉 Tempo : 129 BPM
⌚Time Signature : 3/4

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav
- คอร์ด

✨ เมื่อใช้บีทโปรดให้เครดิต ( Prod. Shineboys )

Intro 0:00
Verse 0:22
Pre 0:44
Hook 0:55
Verse 1:18
Pre 1:40
Hook 1:51
Hook 2:13

วางขายวันที่

30/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop, Rb Soul

tags