คำอธิบาย

"Freaky" R&B x Happy Pop Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

Key B major
Bpm 70

intro 0:00
hook 0:13
verse 0:41
hook 1:36
verse 2:03
hook 2:58
outro 3:53

วางขายวันที่

01/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop, Jazz, Pop, Rb Soul

tags