คำอธิบาย

"แผนการ" R&B x 80's 90s's Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

Bpm 97
Key E major

intro 0:00
hook 0:09
verse 0:29
hook 1:09
verse 1:29
hook 2:08
hook 2:28
outro 2:48

วางขายวันที่

23/08/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop, Pop, Rb Soul, Indy