คำอธิบาย

"God" Joji x Lofi Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

🦄 Key : Bb Major
🎉 Tempo : 55 BPM

intro 0:00
verse 0:34
pre 1:09
hook 1:27
verse 2:02
pre 2:37
hook 2:54
outro 3:12

วางขายวันที่

09/11/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Electronic, Hiphop, Pop, Rb Soul