คำอธิบาย

"อดีตของเรายังพอมีความหาย" R&B x Pop x 80s 90s Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

Key G major
Bpm 77

intro 0:00
hook 0:24
verse 0:49
hook 1:27
verse 1:52
hook 2:29

วางขายวันที่

31/05/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul, Indy