คำอธิบาย

"ขอใจให้ฉัน" 80s Pop R&B (ดนตรีเปล่า)

🦄 Key : B Major
🎉 Tempo : 64 BPM
⌚Time Signature : 4/4

Intro 0:00
verse 0:18
hook 1:18
verse 1:50
hook 2:50
outro 3:20

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

💲ช่องทางติดต่อ
🐍Facebook : https://www.facebook.com/prodshineboys
🐼Instragram : @shineboyzzzzzz
👽อ่านรีวิวผลงาน https://bit.ly/32uwOeu

วางขายวันที่

29/05/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Electronic, Pop, Rb Soul, Rock