คำอธิบาย

"คิดถึงนิดนึง" Guitar Indie Pop Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

Bpm 100
Key A major

Intro 0:00
Verse 0:24
Chorus 1:02
Solo 1:21
Verse 1:31
Chorus 2:09
Outro 2:28

วางขายวันที่

06/06/2024

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rock, Funk, Indy

tags