คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav

🦄 Key : Eb Major
🎉 Tempo : 68 BPM
⌚Time Signature : 4/4

✨ เมื่อใช้บีทโปรดให้เครดิต ( Prod. Shineboys )

Intro 0:00
Hook 0:14
Verse 0:42
Hook 1:38
Verse 2:07
Hook 3:03
Outro 3:31

วางขายวันที่

15/08/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Electronic, Hiphop, Rb Soul