คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
* เนื้อเพลงและคอร์ดเพลง.PDF
* พักผ่อน (Relax).wav
* Backing Track พักผ่อน (Relax).wav
* ไฟล์ Backing Track .Mid เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข

วางขายวันที่

06/10/2021

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Indy

tags