คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
* เนื้อเพลงและคอร์ดเพลง.PDF
* เคลียร์ We need to talk.wav
* Backing Track เคลียร์ We need to talk.wav
* ไฟล์ Backing Track .Mid เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข

วางขายวันที่

08/04/2021

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul, Indy