คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav

🦄 Key : A Major
🎉 Tempo : 78 BPM
⌚Time Signature : 4/4

✨ เมื่อใช้บีทโปรดให้เครดิต ( Prod. Shineboys )

Intro 0:00
Hook 0:24
Verse 0:49
Hook 1:38
Verse 2:03
Hook 2:52
Hook 3:16
Outro 3:41

วางขายวันที่

07/08/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Jazz, Pop, Rb Soul

tags