คำอธิบาย

"Perfect To Me" Chill Guitar R&B Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

Key B Major
Bpm 56

intro 0:00
verse 0:42
hook 1:17
verse 1:55
hook 2:30

วางขายวันที่

20/08/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul

tags